Stiftelsen ersätter matkostnader med schablonbelopp enligt följande.

Vistelse upp till Belopp
1 vecka 1 500 SEK
2 veckor 2 500 SEK
3 veckor 3 500 SEK
1 månad 4 500 SEK
1,5 månader 6 000 SEK
2 månader 7 500 SEK
2,5 månader 9 000 SEK
3 månader 10 500 SEK
3,5 månader 12 000 SEK
4 månader 13 500 SEK

 

För mer information om livet i Italien, vänligen besök: