Maria Sica, direktör, Italienska kulturinstitutet
ordförande

Fred Wennerholm, advokat
sekreterare

Marco Armiero, Kungliga Tekniska högskolan
ledamot

Henrik Alfredsson, Kungliga Tekniska högskolan
ledamot

Lena Hammergren, Stockholms universitet
ledamot

Eva Jernström, Svenska institutet
ledamot

Hans Lepp
ledamot

Göran Lindqvist, Handelshögskolan i Stockholm
ledamot

Susanna Slöör, Kungliga Akademien för de fria konsterna
ledamot