Maria Sica, direktör, Italienska kulturinstitutet
ordförande

Marco Armiero, Kungliga Tekniska högskolan
ledamot

Katja Grillner, Kungliga Tekniska högskolan
ledamot

Anna Bortolozzi, Stockholms universitet
ledamot

Eva Jernström, Svenska institutet
ledamot

Göran Lindqvist, Handelshögskolan i Stockholm
ledamot

Isabella Nilsson, Kungliga Akademien för de fria konsterna
ledamot

Paolo Parini, Karolinska Institutet
ledamot

Mauro Zamboni, Stockholms universitet
ledamot